ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Evropska vas

Projekt Evropska vas je nacionalni projekt, ki pripomore k širšemu spoznavanju in poglabljanju izbrane evropske države članice Evropske Unije. Državo spoznavamo na več načinov in z več vidikov skozi celotno šolsko leto. Ob začetku šolskega leta projekt in izbrano državo predstavimo in oblikujemo letni načrt dela.

V projekt vključimo vse učence šole in njihove učitelje skupaj s podružnicami z namenom, da cilj doseže čim večje število ljudi.

Naša šola je v projekt vključena že enajsto leto, kar pomeni, da smo doslej spoznali in predstavljali že 11 različnih držav članic Evropske Unije.

 

Kronološko so si sledile v naslednjem vrstnem redu:

2005 / 2006: Velika Britanija

2006 / 2007: Slovaška

2007 / 2008: Nizozemska

2008 / 2009: Ciper

2009 / 2010: Danska

2010 / 2011: Madžarska

2011 / 2012: Irska

2012 / 2013: Nemčija

2013 / 2014: Španija

2014 / 2015: Italija

 

Letošnje šolsko leto 2015 / 2016 pa odkrivamo Francijo. V sklopu tega bomo, kot vsako leto, organizirali tehniški dan, kjer sodelujejo vsi razredi šole s podružnicama. Na ta dan nastane ogromno število lepih izdelkov in drugih stvaritev, ki jih oblikujejo in ustvarijo učenci in učitelji naše šole.

Letos nas čakajo nove dogodivščine, spoznanja in srečanja. Nemalokrat povabimo kakšnega domačina oziroma nekoga, ki je tesneje povezan z izbrano državo in nam popestri naše delo.

Na dan Evrope se s stojnico in kulturno točko predstavimo na regijski ravni v Celju. Vrhunec našega dela pa vsako leto pokažemo še na šolski ravni s prireditvijo ob koncu leta, kjer se predstavijo učenci s številnimi pevskimi, dramskimi, plesnimi in drugimi točkami.

A bientôt !

 

Koordinatorica projekta: Alenka Ungar Dietinger