ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

E-redovalnica

Spoštovani starši!

Tudi v letošnjem šolskem letu naš pedagoški proces vodimo digitalno (E-redovalnica in E-dnevnik). S tem korakom je šola pridobila veliko prednosti in ena iz med prednosti je tudi ta, da ste lahko starši (skrbniki) z elektronskimi sporočili tedensko obveščeni o izostankih in ocenah vašega otroka. Tedenska sporočila se bodo posredovala ob petkih, ob 17. uri. Šola odsvetuje to naročilo staršem, katerih otroci se nahajajo v prvi triadi.

POZOR: Če imate na isti šoli več otrok, izpolnite obrazec za vsakega otroka posebej, ne pišite vseh imen na isti obrazec. Enako velja, če imate več otrok na različnih šolah. Če želite prejemati sporočila le po e-pošti oziroma le na mobilni telefon, izpolnite ustrezen podatek, vendar to ne spremeni cene sporočil.

Za vsa dodatna vprašanja in naročilo pišite na e-naslov: polona.pegan@logos.si

VLOGA

POZOR: Na obrazcu, lahko izberete le tedensko obveščanje.
(Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL na naslov podjetja LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.)

Osnovna šola ne nudi tehnične podpore v povezavi s storitvijo eSporočila. Prosimo, da se za tehnična in vsebinska vprašanja obrnete na tehnično pomoč LOGOS.SI d.o.o. !

mag. Uroš Hren
uros.hren@osloce.neti
(organizator informacijskih dejavnosti na šoli)

 
 
 
Dostopnost