ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

SLIKARKA JESEN

Četrtošolci so za nalogo pri likovni umetnosti opazovali naravo z vsemi svojimi čutili …

Njeno nepopisno lepoto so prikazali na različne načine …

 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost